Επικοινωνία

Καταφύγιο Βάλια Κάλντα

Κ. Γιαννούλης - Ι. Βραζιτούλης Ο.Ε.
Βωβούσα Ζαγορίου Ιωαννίνων
T.K. 44014
Τηλέφωνα:
Ιωάννινα: 26510 29445 & 22226
Βωβούσα: 26560 22200
E-mail: info@katafigiovaliacalda.com